เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 1


ในสัปดาห์แรกของการเปิด Quarter 3 พี่ๆม. 3 ได้ออกแบบวางแผนการปลูกผัก การเลี้ยงปลา และการเลี้ยงไก่ นอกจากนี้ยังได้ออกแบบพร้อมกับวางแผนทักษะชีวิตของแต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกับการนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่าต่อสิ่งที่จัดทำขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น