เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 6

กิจกรรมหลักๆ ในสัปดาห์นี้ พี่ๆร่วมกันก่อเตาเผาถ่านให้เสร็จสมบูรณ์ในขณะที่เพื่อนๆผู้ชายช่วยกันก่อเตา  ส่วนเพื่อนผู้หญิงช่วยกันจัดสวนบริเวณหน้าบ้านโดยมีหม้อดินเป็นองค์ประกอบหลัก
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น