เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 2

ในสัปดาห์นี้ พี่ๆม. 3  ได้เตรียมแปลงในการปลูกผักบริเวณที่ว่าง และกำจัดวัชพืชบริเวณรอบๆ นอกจากนั้นยังได้วางแผนที่จะทำพื้นที่ว่างส่วนที่เหลือเพิ่มเติม ปลูกกผักเพิ่มเติม สว่นทักษะชีวิตของพี่ๆแต่ละคน เริ่มเตรียมอุกรณ์ และลงมือปฏิบัติตามแผนงาน (Timeline) ของตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น