เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 8

เครื่องปั้นดินเผา จากเตาของพี่ๆม. 3 "ปั้นด้วยมือ เผาด้วยใจ สีที่ได้จึงสวยงาม"

ลูกไก่อยู่ในไข่สองวันพระใหญ่
ตัวอย่าง ทักษะชีวิตของพี่ๆม.3ทักษะอนาคตของพี่ๆม. 3 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น