เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 5

กิจกรรมภายในสัปดาห์นี้พี่ๆได้ร่วมกัน เตรียมโรงเพาะยอดอ่อนผัก โดยการขนดินทรายเข้ามาปูพื้นให้เต็ม และร้อมรั้วเพื่อไม่ให้แสงเข้า และลงเมล็ดผักพร้อมกับฟางบกด้านบน

ในการเข็นรถเข็น เนื่อจากทรายมีน้ำหนักที่มากพอสมควร จากการสังเกตที่พี่ๆขนทราย ระหว่างการขนครูแพนได้ลองให้พี่ๆสังเกตตนเองขณะที่เข็นรถเข็นคนเดียว ใช้แรงมากหรือแรงน้อย มากกว่าการที่มีเพื่อนผลักเรามาจากข้างหลังและเราก็ผลักรถเข็น หลังจากทำการทดลองขณะขนทราย

พี่โฟร์ท : จริงๆด้วยครับครูแพน มันเบาขึ้นครับ มีเพื่อนผลักหลังเรา มันรู้สึกเบาขึ้นและใช้แรงน้อยกว่าผมคนเดียวครับดีมากๆเลยครับ เรียนมาแล้วใช้ได้จริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น