เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 7


สัปดาห์นี้พี่ๆเริ่มทำการเผาเตา หลังจากที่ตากแห้งไว้เป็นเวลาสามวัน จึงเริ่มทำการเผาเตา โดยพี่ เหน่ง พี่ดิว พี่โอ๊ต พี่โฟร์ท และพี่ปังปอนด์ม. 2

หลังจากโรงเพาะชำสำเร็จ พี่ๆเริ่มนำเมล็ดพันธ์แช่น้ำและห่อผ้าไว้ จากนั้นนำลงตระกร้าปลูกและจัดเก็บที่โรงเพาะชำของพี่ๆเอง 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น